Meie päev

7.00                Laste vastuvõtt

8.30                   Hommikusöök

9.00 – 12.00     Planeeritud õppe- ja kasvatustegevus.

      Laste mäng. Individuaalne tegevus.

      Mäng õues

12.00 – 12.30   Lõunasöök

13.00 – 14.45   Puhkeaeg

15.00 – 16.00   Planeeritud õppe- ja kasvatustegevus.

Mäng ja vabategevus. Individuaalne tegevus

15.40                 Õhtuoode

16.00 – 18.30   Mäng rühmas, võimalusel õues.

Individuaalne tegevus.

Laste kojusaatmine

18.30                Lasteaed suletud

Täpsustatud päevakava kinnitatakse rühma tegevuskavas