Kui laps tuleb lasteaeda

Lapse lasteaeda tulekuks on vajalik perearsti poolt vormistatud tervisekaart.Varuge aega ja kannatust last lasteaiaga harjutamiseks.

Te saate last aidata, kui

  • alustate lapse päeva kiirustamata, sõbralikult, hellalt ja Te ei peaks ise tööle kiirustama
  • arvestage võimalusega, et laps võib algul vajada teid enda kõrvale rühma
  • toetate lapse oskust ja algatust iseseisvalt tegutseda
  • vestlete lapsega, et leida lasteaias tekkinud murede põhjusi ja püüate leida koos lapse ja õpetajaga lahendusi
  • usaldate õpetajat, rääkides talle oma lapse rõõmudest ning enda muredest ja hirmudest lapse kohanemisega seoses

Lapsel on kergem harjuda, kui tema

  • kodune päevakava sarnaneb lasteaia kavaga (hommikune äratus, lõunauinak, söömine)
  • lasteaiapäev harjutamise perioodil ei ole liiga pikk ja lapsel on nädala sees mõni puhkepäev
  • on harjunud ise riietuma, sööma, enda järelt koristama jne.
  • tal on kaasas vajadusel oma kaisuloom, mänguasi või mõni temale eriti tähtis (ohutu) ese