Lasteaiatasu

LASTEAIATASU

Osalustasu ühe lapse kohta Valga valla lasteaedades on 3% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast lapse kohta kuus.

Osalustasu summast 60% on kohatasu ja 40% õppevahendite osaliseks kulude katteks.

  • TOITLUSTAMINE

Lasteaias on kolm toidukorda, mille valmistab meile Valga valla majanduskeskuse personal.

Lapsevanemal on võimalik valida erinev toidukordade arv üheks kalendrikuuks. Kui Teie laps jääb lasteaiast puuduma ja Te soovite lapse toidult maha arvestada, teatage sellest eelneva päeva kella 9.-ks oma lapse rühmaõpetajale või helistage lasteaia telefonil

 766 1675 või 766 1665

Lapse toidupäeva maksumus on lapsevanemale 2,75 eurot päev

Hommikusöök – 0

Lõuna – 2.75 eurot

Oode – 0