Spetsialistid ja abistav personal

SPETSIALISTID

Muusikaõpetaja                                   – AGE RUUSE

age@walko.ee

Liikumisõpetaja                                  – HELERI REBANE (alustab ok.2021)

walko@walko.ee

Eesti keele õpetaja                           – ELLA  KOPPEL

 

 

Logopeed                                                    – REELIKA VOITK

tel: 5191 9358   reelika.voitk@valga.ee

– JELENA REINUP tel: 5564 6712

jelena.reinup@valga.ee

ABISTAV PERSONAL

Koridorid ja üldruumid teeb puhtaks        – MAIMO KÕIV

Õueala ja mänguväljakud hoiab korras     – IMRE LAINE

Parandab asju ja teeb remonti                         – SERGEI PEREJEV

Maitsvaid toite valmistab OÜ GURMANN           tel: 5306 3430

ja teised tublid kokad