Rühmad

 • Lasteaias töötab 7 eesti õppekeelega rühma, 1 osalise keelekümblusega rühm ja 1 vene õppekeelega rühma

MÕMMID

mommid@walko.ee      tel: 5190 8854

1,5-3 aastased

 • Õpetaja – MARIANNE TROMPE
 • Õpetaja assistent – MAARIKA KÄNGSEP
 • Õpetaja abi –  ANU KILP

PÄIKESEJÄNKUD

paikesejankud@walko.ee     tel: 5854 0349

1,5-3 aastased

 • Õpetaja –  TIINA UNDRUS
 • Õpetaja assistent – SIGRID TOOM
 • Õpetaja abi – PIRET LETLANE

KRÕLLID

krollid@walko.ee     tel: 5365 5771

6-7 aastased

 • Õpetajad – ÕIE TORM JA KAROLIINA ANSI (puhkusel), SIRJE ZILMER
 • Õpetaja abi – EGLE VASSILJEVA (puhkusel), ÜLLE ORG

RÜBLIKUD

ryblikud@walko.ee       tel: 512 6827

3-4 aastased

 • Õpetajad – INGE HEERO ja BIBIAN MANDEL
 • Õpetaja abi – SIRJE AAVISTE

NAERUPALLID

naerupallid@walko.ee      tel:5350 3426

4-5 aastased

 • Õpetajad – MARGIT KITS ja ELLA KOPPEL
 • Õpetaja abi – LIIS SEPP

VÄÄNIKUD

vaanikud@walko.ee     tel: 5366 7225

5-6 aastased

 • Õpetajad –  KARIN KIVI ja TERJE MILLESTORF
 • Õpetaja abi – MOONIKA UHEK

TUPSUD  liitrühm

tupsud@walko.ee     tel: 5353 6711

2-6 aastased

 • Õpetajad –  HEIKE JÄRVE ja SVETLANA NOVOSELUKA
 • Õpetaja abi – MERIKE LILL

CIPOLLINO osaline keelekümblusrühm

cipollino@walko.ee     tel: 5353 3207

2-6 aastased

 • Õpetajad –  INGA LEHES JA JELENA VELIKANOVA
 • Õpetaja abi – JELENA KIRKU

TŚEBURAŚKA vene õppekeelega liitrühm

tseburaska@walko.ee     tel: 5366 4390

2-6 aastased

 • Õpetajad –  ALEKSANDRA JALLAI
 • Õpetaja assistent – MARINA LALL
 • Õpetaja abi – JEKATERINA GRINKO