Ajalugu

Meie nimi ei ole mitte moekalt võõrapärane, vaid selles kajastub inimpõlvede järjepidevuses Valga linna ajalugu:

1286 – Riia linna võlaraamatus nimi WALCO

1345 – Balthasar Russowi kroonikas nimi WALK

1971 – alustas tööd Valga Õmblusvabriku Walko Lasteaed