OLULINE INFORMATSIOON

Oluline info!

Alates 1. septembrist 2023, alustab lasteaedade toitlustamisega Valga valla majanduskeskus.

Sellega seoses muutub ARNO keskkonnas laste puudumisest teavitamise kellaaeg.

Lapse saab puuduma panna/toidult maha võtta (eelneva päeva) kella 9.00 – ni.

Lapsevanemad, kellel ei ole võimalik kasutada antud keskkonda, teavitavad lapse puudumisest oma rühma õpetajat.

Hilinenud parandusi / muudatusi ei toimu.