Valga valla haridusjuhtide ja kriisikomisjoni otsused koroonaviiruse tõkestamiseks.

* Valla koolid ja Valga Muusikakool lähevad esmaspäevast 16. märtsist üle distantsõppele. Huviringide tegevus peatatakse.

* Lasteaedade töö korraldatakse alates esmaspäevast 16. märtsist ümber ning vähendatakse avatud rühmade arvu. Vanematel palutakse lapsed koju jätta, lapse lasteaeda toomiseks tuleb esitada mõjuv põhjendus kirjalikult asutuse juhile. Täpsema info annab lapsevanematele asutus.

* Vallavalitsusega asjaajamiseks tulev eelistada elektroonseid kanaleid, nagu e-post ka valla kodulehelt leitav e-taotluskeskkond. Vallamajja vastuvõtule tulla ainult mõjuval põhjusel, kui küsimust pole võimalik teisiti lahendada.

* Kõik kultuuriüritused ja spordisündmused jäetakse ära kuni 1. maini.

* Valga Spordihall jääb suletuks esialgu 29. märtsini.

* Valga muuseum ja Valga Isamaalise kasvatuse Püsiekspositsioon jäävad suletuks 1. maini.

* Kõik valla noortekeskused sulevad uksed esialgu kuni 29. märtsini.

* Valga Keskraamatukogus jääb avatuks teeninduslett, kus säilib raamatute laenutamise ja tagastamise võimalus.

* Valla kõigis hoolekandeasutustes, Valga Töötute Aktiviseerimiskeskuses ja Valgamaa Puuetega Inimeste  Kojas lõpetatakse külastajate vastuvõtt ja korraldatakse töö ümber.

Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga ˇ12. märtsil 2020 riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Valga vallas tänaseni ühestki nakatunust teateid ei ole. Nakatumise kahtluse korral või haigustunnuste ilmsemisel tuleb telefoni teel konsulteerida oma perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonil 1220.

Täpsemad juhised: www.terviseamet.ee/uuskoroonaviirus