LIIKLUSKORRALDUSE MUUDATUS

Seoses projektiga “Valga-Valka kesklinna ühise linnaruumi ehitamine,”

on alates 03.08.2020 suletud osaliselt liikluseks Raja tänav (sõidutee osa).

Sellel perioodil on avatud lasteaia Sepa tänava jalgvärav.