Lasteaedade töökorraldus Valga vallas perioodil 14.12.2020-10.01.2021

Lasteaiad

1) Valga valla lasteaiad jäävad avatuks ja toimib tavapärane töökorraldus:

2) sisetingimustes toimuvad üritused peavad olema korraldatud ainult koos lastega, vanemate osalemine ei ole lubatud;

3) vanemad võivad osaleda lasteaia poolt korraldatud üritustel ainult välitingimustes:

4) laste vastuvõtmine ja üleandmine toimub lasteaia poolt kehtestatud korra alusel.