Konkurss lasteaiaõpetaja ametikohale

Valga lasteaed Walko kuulutab konkursi lasteaiaõpetaja ametikohale.

Tööle asumine august 2020.a.

Avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada/saata hiljemalt 17.07.2020.a. aadressil Sepa 12, Valga, 68203, Valga vald või walko@walko.ee